Obejrzyj wideo

Bądź świadomy ekologicznie.
Włącz się do ruchu zielonej edukacji!

O projekcie

Zielona Ostoja Renault, nieopodal rezerwatu przyrody „Świder” w Otwocku, powstanie z myślą o tych, którzy w obliczu globalnych wyzwań chcą działać lokalnie dla środowiska. W 2021 roku oddamy społeczności niezwykłą przestrzeń edukacyjną, w której każdy będzie mógł rozwinąć swoją świadomość ekologiczną. Chcemy, aby goście Ostoi wyjeżdżali z niej z wiedzą, dobrą energią oraz głową pełną inspirujących pomysłów. Dzięki wspólnym warsztatom, poznawaniu przyrody i odkrywaniu ekologii na nowo, będziemy tworzyć realną wartość dla naszej planety, jaką jest wiedza i działanie. Zielona Ostoja Renault to przestrzeń zbudowana wokół idei zrównoważonego rozwoju, wspólnego doświadczania i dialogu. Znajdziemy tu odpowiedzi na wciąż aktualne wyzwania, które stawia przed nami świat, bo właśnie tu i teraz tworzymy naszą przyszłość.

Partnerzy

Razem możemy zrobić jeszcze więcej dobrego, dlatego działamy wspólnie z naszymi partnerami.

Miasto Otwock

Otwock, czyli miasto z dobrym klimatem, to urokliwa podwarszawska miejscowość. Miasto kojarzone przede wszystkim z niegdysiejszym mikroklimatem, za sprawą którego został mu nadany status uzdrowiska – w tym czasie w Otwocku powstawały liczne sanatoria, domy letniskowe i wille. To tu powstał unikalny i charakterystyczny styl architektoniczny „świdermajer” autorstwa Michała Elwiro Andriollego, do dziś kultywowany w wielu miejscach na terenie miasta i okolic. Za najcenniejsze walory przyrodnicze miasta uważa się rozległe obszary sosnowych lasów oraz przepiękną dolinę rzeki Świder, będące częstymi celami wycieczek i różnych form aktywności na świeżym powietrzu.

Dowiedz się więcej

JYSK

JYSK jest międzynarodową siecią handlową, wywodzącą się z Danii, sprzedającą produkty z kategorii „wszystko dla domu”. w Polsce istnieje od 2000 roku. Firma zarządzana jest w oparciu o skandynawskie korzenie. Odzwierciedla to kulturę firmy i sposób, w jaki prowadzona jest działalność. JYSK podejmuje szereg zobowiązań na rzecz środowiska i wdraża zrównoważone rozwiązania. Ogranicza ślad węglowy, dywersyfikuje produkty pod kątem procesu produkcji przyjaznego środowisku, stale wymienia surowce wykorzystywane w produkcji opakowań. Organizacji zależy również na tym, aby promować i edukować w zakresie odpowiedzialnych i proekologicznych postaw oraz nawyków.

Dowiedz się więcej

UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jednym z ośrodków światowej sieci GRID (Global Resource Information Database) utworzonej w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP – United Nations Environment Programme). Centrum propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Celem działalności jest, aby zasoby środowiska naturalnego były zarządzane w sposób zrównoważony, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, jak i globalnym.

Dowiedz się więcej

Gazeta.pl

Gazeta.pl – partner medialny projektu.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Co w trawie piszczy? Sprawdź, co zrobiliśmy już w Zielonej Ostoi Renault!

Najbliższe wydarzenia

Sprawdź nadchodzące wydarzenia w Zielonej Ostoi Renault!

20 05 2021
Webinar "Ekologiczne projektowanie wnętrz"

Miejsce wydarzenia

Online
01 05 2021
Wystawa "Zielona Ostoja Renault" w Łazienkach Królewskich

Wystawa plenerowa, poświęcona tematyce ekologii oraz projektowi Zielona Ostoja Renault. Wystawa potrwa do 30.06.2021 r.

Miejsce wydarzenia

Galeria plenerowa Łazienek Królewskich, Warszawa
EKSPOZYCJA EDUKACYJNA RENAULT POŚWIĘCONA EKOLOGII DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW OTWOCKA

Po Warszawie przyszedł czas na Otwock. Wystawa poświęcona ekologii, stworzona z inicjatywy Renault Polska, zmienia swoje miejsce i od 5 lipca jest dostępna dla mieszkańców Otwocka. Edukacyjna galeria plenerowa będzie od teraz eksponowana w centrum miasta, na ogrodzeniu Urzędu Miasta w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 5. 48 plansz poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju będzie dostępnych dla spacerowiczów przez kolejne dwa miesiące wakacji. Wystawa pozwala zapoznać się z wyzwaniami stojącymi przed naszą planetą i niezbędnymi działaniami mającymi na celu ochronę zasobów naturalnych. Ekspozycja jest jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach projektu Zielona Ostoja Renault, którego partnerem jest Miasto Otwock.

Wystawa Zielona Ostoja RENAULT w Otwocku, Fot.: Radosław NAWROCKI / RENAULT POLSKA

Budowa świadomości ekologicznej

Badanie Instytutu GFK „Ekologiczne postawy Polaków” przeprowadzone pod koniec 2020 roku na zlecenie Grupy Renault pokazało, że w większości zdajemy sobie sprawę z wagi działań ekologicznych i chcemy je podejmować. Potrzebujemy jednak wiedzy, w jaki sposób możemy to zrobić na tzw. własnym podwórku. 8 na 10 Polaków uważa siebie za osoby eko, aż 85% ma zaś świadomość, że przez swoje postawy może przyczynić się do ochrony środowiska. Jednocześnie tylko 13% Polaków brało udział w oddolnych inicjatywach środowiskowych, a duża część badanych ma problem z takimi czynnościami jak ograniczenie zużycia plastiku, wody czy korzystanie ze zrównoważonych środków transportu.

Odpowiedzią na widoczną dysproporcję pomiędzy gotowością do działania a poziomem świadomości ekologicznej jest edukacja. Celem wystawy plenerowej, która zawitała właśnie do Otwocka, jest przeprowadzenie oglądających przez najważniejsze wyzwania środowiskowe, które stoją przed światem oraz Polską. Zwiedzający mają dzięki niej szansę na zdobycie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ekspozycja skłania do refleksji i wskazuje przykłady działań na rzecz natury, jakie może podjąć każdy z nas. Treść wystawy powstała przy wsparciu merytorycznym Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Edukacja przede wszystkim

Galeria plenerowa jest jednym z wielu działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Zielona Ostoja Renault, którego partnerem jest Miasto Otwock. W okresie wiosennym dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniem ochrony środowiska marka zorganizowała serię bezpłatnych webinarów. Tematy, jakie zostały poruszone podczas inspirujących spotkań online, to ochrona zasobów leśnych, ograniczanie plastiku oraz ekownętrze. Rozmowy z ekspertami z danej dziedziny przeprowadziła Paulina Górska, autorka bloga Eko Paulina Górska.

Wystawa Zielona Ostoja RENAULT w Otwocku, Fot.: Radosław NAWROCKI / RENAULT POLSKA

Renault wspiera zrównoważony rozwój

Transformacja ekologiczna stała się niedawno jednym z trzech podstawowych filarów funkcjonowania Grupy Renault. Kluczowym elementem planu strategicznego o nazwie Renaulution, który wszedł w życie w maju bieżącego roku, jest zrównoważony rozwój w obszarze ekologii, bezpieczeństwa oraz integracji społecznej. Strategia CSR znalazła się w centrum priorytetów operacyjnych firmy.

W ramach polityki środowiskowej Grupa Renault dąży do osiągnięcia neutralności węglowej w Europie do 2040 r., a na całym świecie do 2050 r. W tym celu firma zobowiązała się do elektryfikacji pojazdów – już w 2025 roku samochody elektryczne będą stanowić 65% sprzedaży, a w 2030 roku 90% w przypadku marki Renault w Europie.

Ponadto Grupa Renault rozpoczyna dekarbonizację zakupów, począwszy od sześciu komponentów (stal, aluminium, polimery, komponenty elektroniczne, opony i szkło). Ambicją Grupy jest zmniejszenie śladu węglowego zakupów o 30% do 2030 roku (w CO2/kg materiału). Pracuje ona również nad zapewnieniem odpowiedzialnych i zrównoważonych dostaw surowców oraz podejmuje współpracę w zakresie recyklingu metali z akumulatorów w obiegu zamkniętym.

Celem Grupy Renault jest także zmniejszenie emisji swoich zakładów na świecie o 50% do roku 2030 (w porównaniu z 2019 r.).

Miejsce wydarzenia

ul. Armii Krajowej 5, Otwock

Miejsce wydarzenia

Tworzymy przyszłość

Wyzwania dotyczące ochrony środowiska wymagają podjęcia natychmiastowych działań, dlatego Grupa Renault z własnej inicjatywy przyjęła strategię środowiskową. Celem jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i innowacyjny, by zapewnić lepszą przyszłość kolejnym pokoleniom.

w służbie środowisku naturalnemu

Grupa Renault stworzyła strategię środowiskową, uwzględniając swoje doświadczenie w tworzeniu nowatorskich rozwiązań w przemyśle samochodowym. Firma wspiera model zrównoważonej mobilności dostępnej dla wszystkich i wykorzystuje przyjazne środowisku rozwiązania o wysokiej wydajności. Celem wskazanym w planie strategicznym „Drive the future” jest zmniejszenie śladu węglowego w przeliczeniu na pojazd o 25% w latach 2010-2022.  Grupa Renault zobowiązała się również do osiągnięcia zerowej emisji CO2 w Europie do 2050 roku. Już do 2030 roku planuje obniżyć emisję CO2 o 50% w porównaniu z poziomem z 2010 roku.

Rozwiązania
Ekologiczne renault

Lepsza jakość powietrza

Elektryczne pojazdy w czasie jazdy nie emitują spalin* i dlatego mogą odegrać kluczową rolę dla poprawy jakości powietrza (zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych). z badań wynika, że gdyby 20% pojazdów w centrach miast stanowiły te elektryczne, poziom pyłów zawieszonych w powietrzu spadłby o 30%, a dwutlenku azotu aż o 45%. Jest to szczególnie widoczne w sytuacji, gdy warunki nie sprzyjają rozproszeniu zanieczyszczeń w powietrzu, np. w czasie najwyższego poziomu zanieczyszczeń oraz w miejscach, gdzie spotykają się piesi i samochody.

Rozwiązania
Ekologiczne renault

Jazda bez emisji CO2

Napęd elektryczny to przełomowe rozwiązanie, które umożliwia przeciwdziałanie zmianie klimatu, ponieważ samochody elektryczne nie emitują CO2 w czasie jazdy. Nawet jeżeli uwzględnimy emisję CO2 podczas produkcji energii potrzebnej do naładowania samochodu elektrycznego, liczby przemawiają na korzyść takiego pojazdu w porównaniu do odpowiednika z silnikiem diesla. Badania wykazują, że biorąc pod uwagę cały cykl życia, samochody elektryczne produkują aż o 25% mniej CO2 niż diesle nawet przy polskim miksie energetycznym.

Rozwiązania
Ekologiczne renault

Ciszej na ulicach

Zanieczyszczenie hałasem ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi, powodując m.in. schorzenia układu krążenia czy zaburzenia snu. Dzięki samochodom elektrycznym możliwe jest ograniczenie tego problemu, ponieważ silnik takiego pojazdu nie emituje hałasu. Ze względów bezpieczeństwa podczas jazdy z niską prędkością emitowany jest jedynie dźwięk, który ostrzega pieszych o tym, że zbliża się pojazd elektryczny.

Dla mediów

Zielona paczka materiałów, dotyczących projektu. Znajdziesz tu niezbędne informacje, grafiki i logotypy.

Pomyśl zanim wydrukujesz

Zamknij
Close Bitnami banner
Bitnami