Tworzymy przyszłość

W służbie środowisku naturalnemu

Wyzwania dotyczące ochrony środowiska wymagają podjęcia natychmiastowych działań, dlatego Grupa Renault z własnej inicjatywy przyjęła strategię środowiskową. Celem jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i innowacyjny, by zapewnić lepszą przyszłość kolejnym pokoleniom.

Grupa Renault stworzyła strategię środowiskową, uwzględniając swoje doświadczenie w tworzeniu nowatorskich rozwiązań w przemyśle samochodowym. Firma wspiera model zrównoważonej mobilności dostępnej dla wszystkich i wykorzystuje przyjazne środowisku rozwiązania o wysokiej wydajności.

WYZWANIA

Grupa Renault wyznaczyła trzy główne wyzwania związane z ochroną środowiska:

Walka z globalnym ociepleniem

Grupa Renault chce przyczynić się do ograniczenia globalnego ocieplenia. Celem wskazanym w planie strategicznym „Drive the future” jest zmniejszenie śladu węglowego w przeliczeniu na pojazd o 25% w latach 2010-2022.

Grupa Renault zobowiązała się również do osiągnięcia zerowej emisji CO2 w Europie do 2050 roku. Już do 2030 roku planuje obniżyć emisję CO2 o 50% w porównaniu z poziomem z 2010 roku.

Od 2022 roku wszystkie nowe modele grupy będą oferowane również w wersji elektrycznej lub zelektryfikowanej. Przewiduje się, że za pięć lat 50% sprzedanych samochodów będą stanowiły pojazdy z napędem elektrycznym lub hybrydowym.

Renault pomaga spełnić zobowiązania z COP21 dotyczące ograniczenia globalnego wzrostu temperatury poniżej 2°C również poprzez rozszerzenie swojej oferty pojazdów w 100% elektrycznych, także tych przeznaczonych na rynki rozwijające się i dla transportu towarowego. Elektryczne ekosystemy w miastach i na wyspach, nowe systemy elektromobilności związane z systemami inteligentnego ładowania wykazują potencjał na znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorach mobilności i OZE.

Ochrona zasobów naturalnych

Warunki wydobycia niektórych minerałów czy uprawy roślin takich jak naturalna guma oraz niedobór wielu surowców naturalnych może prowadzić do wyniszczenia lokalnego ekosystemu, rozdrobnienia i przekształcenia habitatów. Grupa Renault chce pomóc ograniczyć wpływ na zasoby naturalne. Renault jest pionierem i liderem w sektorze motoryzacyjnym w dziedzinie użycia materiałów z recyklingu w nowych pojazdach.

Program Renault dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym ma na celu przedłużenie życia produktów lub zintensyfikowanie ich użycia (ponowne wykorzystanie części, przerabianie mechanicznych komponentów, drugie życie baterii, współdzielona i autonomiczna mobilność). Dzięki innowacyjnym metodom produkcji (tzw. krótka pętla) wiele materiałów takich jak stal, aluminium, miedź, plastik czy tekstylia ze starych pojazdów wykorzystywanych jest w procesie produkowania nowych pojazdów.

Działanie na rzecz zdrowia ludzi i środowiska

Zanieczyszczenie powietrza tlenkami azotu, pyłami zawieszonymi czy zanieczyszczenie hałasem ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego. w odpowiedzi na te problemy Renault rozwija elektromobilność, ponieważ samochody elektryczne nie emitują spalin ani hałasu podczas jazdy. Firma przeciwdziała także zanieczyszczeniu środowiska na etapie produkcji

Oprócz tego poprzez swoją strategię środowiskową Grupa Renault działa również na rzecz bioróżnorodności.

Rozwiązania

Strategia Grupy Renault umacnia pozycję Grupy jako pioniera i lidera w dziedzinie zrównoważonej mobilności dla wszystkich.

Trzy główne cele w tym zakresie to:
- rozwój elektromobilności
- wdrażanie rozwiązań z dziedziny gospodarki o obiegu zamkniętym
- transport autonomiczny


Wskaźnikiem efektywności działań Grupy w dziedzinie środowiska jest zmniejszenie śladu węglowego. Docelowo Grupa Renault chce stworzyć model mobilności o zerowym wpływie na środowisko naturalne.

Samochody elektryczne przyszłością planety

Lepsza jakość powietrza

Elektryczne pojazdy w czasie jazdy nie emitują spalin* i dlatego mogą odegrać kluczową rolę dla poprawy jakości powietrza (zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych). z badań wynika, że gdyby 20% pojazdów w centrach miast stanowiły te elektryczne, poziom pyłów zawieszonych w powietrzu spadłby o 30%, a dwutlenku azotu aż o 45%. Jest to szczególnie widoczne w sytuacji, gdy warunki nie sprzyjają rozproszeniu zanieczyszczeń w powietrzu, np. w czasie najwyższego poziomu zanieczyszczeń oraz w miejscach, gdzie spotykają się piesi i samochody.

* Zerowa emisja CO2 czy monitorowanych zanieczyszczeń powietrza w czasie jazdy, wyłączając zanieczyszczenia generowane przez zużywanie się pracujących części eksploatacyjnych
** Dane uzyskane poprzez modelowanie lokalnych warunków w Rzymie i Hong Kongu przez Alians Renault-Nissan, Aria Technologies i Arianet

Jazda bez emisji CO2

Napęd elektryczny to przełomowe rozwiązanie, które umożliwia przeciwdziałanie zmianie klimatu, ponieważ samochody elektryczne nie emitują CO2 w czasie jazdy*. Silnik elektryczny nie spala żadnych paliw kopalnych. Właśnie dlatego Renault postawiło na pojazdy elektryczne – to rozwiązanie umożliwia stawienie czoła współczesnym wyzwaniom związanym z ochroną środowiska.

Nawet jeżeli uwzględnimy emisję CO2 podczas produkcji energii potrzebnej do naładowania samochodu elektrycznego, liczby przemawiają na korzyść takiego pojazdu w porównaniu do odpowiednika z silnikiem diesla. Badania wykazują, że biorąc pod uwagę cały cykl życia, samochody elektryczne produkują aż o 25% mniej CO2 niż diesle nawet przy polskim miksie energetycznym**.

* Zerowa emisja CO2 czy monitorowanych zanieczyszczeń powietrza w czasie jazdy, wyłączając zanieczyszczenia generowane przez zużywanie się pracujących części eksploatacyjnych

** Transport & Environment, 2017 (https://www.transportenvironment.org/press/electric-cars-emit-less-CO2-over-their-lifetime-diesels-even-when-powered-dirtiest-electricity)

Ciszej na ulicach

Zanieczyszczenie hałasem ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi, powodując m.in. schorzenia układu krążenia czy zaburzenia snu. Dzięki samochodom elektrycznym możliwe jest ograniczenie tego problemu, ponieważ silnik takiego pojazdu nie emituje hałasu. Ze względów bezpieczeństwa podczas jazdy z niską prędkością emitowany jest jedynie dźwięk, który ostrzega pieszych o tym, że zbliża się pojazd elektryczny.

GRUPA RENAULT JEST PIONIEREM i LIDEREM w DZIEDZINIE ELEKTROMOBILNOŚCI w EUROPIE

Od momentu rynkowego debiutu gamy samochodów elektrycznych (2010 r.) Renault przekroczyło już pułap 325 tysięcy sprzedanych samochodów elektrycznych w Europie. Bestsellerowe Renault ZOE należy do najchętniej wybieranych samochodów elektrycznych w Europie, a Renault Kangoo Z.E. utrzymuje pozycję lidera na rynku lekkich samochodów dostawczych z napędem elektrycznym.

Jako europejski pionier i lider w dziedzinie samochodów elektrycznych Grupa Renault wykorzystuje swoje dziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i sprzedaży pojazdów elektrycznych. Blisko 30 tys. pracowników Grupy Renault zostało przeszkolonych w zakresie elektromobilności, podobnie jak cała sieć dedykowanych salonów marki w Europie.

w Polsce samochody elektryczne Renault oferowane są we wszystkich salonach Renault, natomiast kompleksową obsługę związaną również ze specyficznym serwisowaniem zapewniają Koncesjonerzy – Eksperci ZE. Posiadają oni obok odpowiednio przeszkolonych handlowców również specjalistyczne zaplecze serwisowe: narzędzia specjalistyczne, przeszkolony personel techniczny.

Grupa Renault oferuje dzisiaj najszerszą gamę samochodów elektrycznych na rynku. Składają się na nią Renault ZOE, Kangoo Z.E. i Master Z.E. Oprócz oferty samochodów elektrycznych grupa proponuje pełną gamę napędów hybrydowych i hybryd plug-in w modelach Clio, Captur, Nowy Megane i Nowy Megane Grandtour, wyposażonych w technologie E-TECH Hybrid i Plug-in Hybrid. Technologia ta jest również dostępna w Nowym Renault Arkana.PROMOCJA ELEKTROMOBILNOŚCI w POLSCE

Renault na wiele sposobów wspiera rozwój elektromobilności w Polsce.

w ramach umowy partnerskiej z Renault Polska Muzeum Łazienki Królewskie na co dzień korzysta z elektrycznych pojazdów Renault – dwóch czterokołowych Renault Twizy o kompaktowych wymiarach, dwóch samochodów miejskich Renault ZOE oraz lekkiego samochodu dostawczego Renault Kangoo Z.E. Pojazdy z napędem elektrycznym zapewniają pracownikom cichy i przyjazny dla środowiska naturalnego transport.

Renault Polska jest również partnerem strategicznym projektu badawczego „ELAB – Miasto Czystego Transportu”, w ramach którego porównane zostaną między innymi całkowite koszty posiadania (TCO) samochodów elektrycznych i odpowiadających im spalinowych w rzeczywistych warunkach użytkowania. Na potrzeby projektu realizowanego przez PSPA z udziałem partnerów Renault dostarczyło trzy samochody w pełni elektryczne (Renault ZOE, Kangoo Z.E. i Master Z.E.) oraz trzy z napędem konwencjonalnym (Renault Clio, Kangoo Express Maxi i Master), a także przeszkoliło kierowców testowych i udziela wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu.

Co dalej?

Od 2022 roku wszystkie nowe modele grupy będą oferowane również w wersji elektrycznej lub zelektryfikowanej. Przewiduje się, że za pięć lat 50% sprzedanych samochodów będą stanowiły pojazdy z napędem elektrycznym lub hybrydowym.

Korzystanie z elektrycznego transportu jest możliwe nawet w małej, jednej z najbardziej odizolowanych od świata miejscowości we Francji – Appy w departamencie Ariège. Renault na okres trzech lat udostępniło nowe ZOE każdemu gospodarstwu domowego w miejscowości, dostarczyło również urządzenia do ładowania i udostępniło publiczne punkty ładowania.

Obecnie Grupa Renault nie tylko rozwija swoją ofertę pojazdów elektrycznych, lecz także wspólnie z partnerami współtworzy kompletne ekosystemy elektryczne. z udziałem Grupy powstają innowacyjne rozwiązania, umożliwiające magazynowanie energii w akumulatorach oraz wykorzystanie samochodów elektrycznych jako część systemów ładowania odwracalnego (vehicle-to-grid).

Więcej na temat ekosystemów elektrycznych

Motoryzacja a proces transformacji energetycznej

Aby zatrzymanie globalnego ocieplenia było możliwe, konieczna jest transformacja energetyczna. Kluczową rolę odgrywa rezygnacja z używania paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce, wiatr, woda, geotermia, pływy i biomasa. Celem jest również osiągnięcie większej efektywności energetycznej, tak aby możliwe było ograniczenie produkcji energii.

Co ma z tym wspólnego sektor motoryzacyjny?

Środki transportu, zwłaszcza te z silnikami spalinowymi, w dużym stopniu odpowiadają za wydatek energetyczny i emisję gazów cieplarnianych. Sam sektor transportu emituje ok. 30% gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. To mniej niż sektor energetyczny, ale więcej niż rolnictwo czy produkcja przemysłowa.

Samochody elektryczne są ważną częścią procesu transformacji energetycznej, ponieważ nie emitują CO2 podczas jazdy. Duże znaczenie ma jednak źródło energii służącej do ładowania takich pojazdów – dla środowiska zdecydowanie bardziej korzystna jest sytuacja, gdy są to odnawialne źródła energii.

Jednocześnie technologie związane z pojazdami elektrycznymi mogą pomóc w zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Systemy inteligentnego ładowania i ładowania dwukierunkowego (vehicle-to-grid) ułatwiają zachowanie równowagi między popytem a podażą i w ten sposób regulują oraz stabilizują napięcie sieci, dzięki czemu niskoemisyjna i łatwiej dostępna energia staje się dostępna dla wszystkich. Stacjonarne systemy magazynowania energii wykorzystujące akumulatory uzupełniają ten ekosystem, zapewniając energię w czasie najwyższego popytu.

DWUKIERUNKOWE ŁADOWANIE (VEHICLE-TO-GRID)

Jak działa ładowanie dwukierunkowe (inaczej: ładowanie odwracalne lub vehicle-to-grid)?

W takim systemie stopień ładowania lub rozładowywania akumulatora samochodu elektrycznego jest zmienny i zależy od zapotrzebowania na energię elektryczną oraz od jej podaży dostępnej w sieci zasilania. Akumulator jest ładowany do maksimum, gdy podaż energii elektrycznej przewyższa zapotrzebowanie, w szczególności w okresach szczytowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Samochody mogą również przesyłać energię elektryczną do sieci w okresach szczytowego poboru.

w ten sposób samochody mogą czasowo przechowywać energię elektryczną i przyczyniają się do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ponadto pozwala to na optymalizację dostaw energii z lokalnych źródeł odnawialnych do sieci krajowej i ograniczenie kosztów infrastruktury. Klienci zużywają energię elektryczną bardziej oszczędnie i w sposób przyjazny dla środowiska, a dodatkowo zarabiają na dostawach energii do sieci energetycznej.

Renault a ładowanie odwracalne

Pierwsze zakrojone na szeroką skalę testy w zakresie systemów dwukierunkowego ładowania Renault rozpoczęło w 2019 r. Cechą szczególną technologii zastosowanej w systemach ładowania prądem zmiennym było zainstalowanie w samochodach odwracalnej ładowarki. Na drogi Europy wyjechało 15 samochodów Renault ZOE z systemem dwukierunkowego ładowania. Testy rozpoczęły się w Utrechcie w Holandii i na wyspie Porto Santo, a na miejsce wdrożenia kolejnych etapów projektu wybrano Francję, Niemcy, Szwajcarię, Szwecję i Danię.

Stacjonarne magazynowanie energii

Wycofane z użytku akumulatory trakcyjne samochodów elektrycznych mogą być wykorzystywane w tworzeniu systemów stacjonarnego magazynowania energii. Dzięki temu możliwe jest regulowanie różnic pomiędzy zużyciem a produkcją energii elektrycznej w danym momencie. Chodzi o utrzymanie równowagi pomiędzy podażą a zapotrzebowaniem w sieci energetycznej poprzez podłączenie różnych źródeł energii, których moc produkcyjna nie jest stała.

Nawet najmniejsze różnice między produkcją a zużyciem energii mogą spowodować niepożądane zmiany napięcia w domowej sieci (50 Hz). Stacjonarny system magazynowania energii elektrycznej zapobiega takim sytuacjom, ponieważ uwalnia zmagazynowaną energię dokładnie w chwili wystąpienia braku równowagi w sieci. w ten sposób przyczynia się do stabilizacji sieci i tym samym pozytywnie wpływa na atrakcyjność ekonomiczną niskoemisyjnych źródeł energii. w konsekwencji pozwala to na zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w miksie energetycznym.

w 2018 r. Grupa Renault ogłosiła rozpoczęcie projektu „Advanced Battery Storage”, stacjonarnego systemu magazynowania energii wykorzystującego wyłącznie akumulatory trakcyjne samochodów elektrycznych (wycofane z użytkowania oraz częściowo nowe). Docelowo system ma być w stanie przyjąć min. 60 MWh, co oznacza, że będzie największym tego typu systemem, jaki kiedykolwiek powstał w Europie.

Pierwsze instalacje zostały zrealizowane na początku 2019 roku w trzech lokalizacjach we Francji i w Niemczech: w zakładach produkcyjnych Renault w Douai (departament Nord) i w Cléon (departament Seine Maritime) oraz w starej kopalni węgla w Nadrenii Północnej-Westfalii. Stopniowo pojemność systemu będzie zwiększana – docelowo ma liczyć 2000 akumulatorów trakcyjnych do samochodów elektrycznych. Wówczas system osiągnie lub prawdopodobnie przekroczy próg 60 MWh. To tyle, ile zużywa dziennie miasto liczące 5000 gospodarstw domowych.

w West Sussex (Wielka Brytania) realizowany jest projekt „SmartHubs”. Akumulatory z odzysku pochodzące z samochodów elektrycznych Renault będą wykorzystywane obok innych technologii w ramach lokalnego systemu energetycznego, aby zapewnić czystszą i tańszą energię dla mieszkań socjalnych, transportu, obiektów infrastruktury, domów prywatnych i lokalnych przedsiębiorstw. Akumulatory z odzysku zostaną wykorzystane w specjalnie zaprojektowanych przez Connected Energy systemach E-STOR.

Projekt SmartHubs umożliwi zainstalowanie kilku systemów E-STOR o pojemności 360 kWh w wielu obiektach przemysłowych i handlowych. §Część z nich zostanie również wyposażona w panele słoneczne i terminale ładowania samochodów elektrycznych w celu obniżenia kosztów energetycznych i optymalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zainstalowany zostanie również duży, wykorzystujący około 1 000 akumulatorów z odzysku system E-STOR o pojemności 14,5 MWh, co pozwoli na szybkie ładowanie i rozładowanie i tym samym lepsze zrównoważenie sieci energetycznej. System będzie w stanie zmagazynować wystarczająco dużo energii do zasilania 1 695 przeciętnych gospodarstw domowych przez 24 godziny.

Inteligentny ekosystem elektryczny

Porto Santo to niewielka portugalska wyspa o powierzchni 43 km2. Zamieszkuje ją ok. 5,5 tys. osób. Panujące tam warunki sprzyjają produkcji energii ze słońca i wiatru. Aby w pełni wykorzystać te możliwości, w 2018 r. lokalne władze oraz przedsiębiorstwo energetyczne EEM, Empresa de Electricidade da Madeira podjęły współpracę z Grupą Renault w celu stworzenia inteligentnego ekosystemu elektrycznego na Porto Santo w ramach programu „Smart Fossil Free Island”. Jako pionier i lider na europejskim rynku samochodów elektrycznych Renault dostarczyło innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie.

Od początku trwania projektu 20 mieszkańców Porto Santo mogło na co dzień korzystać z elektrycznych aut Renault: 14 ZOE i 6 Kangoo Z.E. Pojazdy można naładować dzięki sieci 40 punktów ładowania rozmieszczonych na wyspie przez EEM i Renault. Ładowanie odbywa się w sposób inteligentny, czyli przede wszystkim wtedy, gdy podaż energii elektrycznej przewyższa zapotrzebowanie, zwłaszcza w chwilach szczytowej produkcji energii odnawialnej. Ładowanie zostaje przerwane, kiedy zapotrzebowanie jest wyższe niż podaż w ramach danej sieci.

w marcu 2019 do eksperymentu włączono dwa prototypowe pojazdy pozwalające dodatkowo na ładowanie odwrócone. Oznacza to czasowe magazynowanie energii w akumulatorach, a następnie oddawanie jej do sieci w momentach szczytowego poboru mocy.

Oprócz tego regenerowane akumulatory pochodzące z samochodów elektrycznych Renault zostały wykorzystane do magazynowania energii wytwarzanej przez elektrownie słoneczne i wiatrowe. w ten sposób energia z odnawialnych źródeł może być magazynowana bezpośrednio po wytworzeniu, a następnie wprowadzana do sieci.

Współpraca z WWF

Obecnie Grupa Renault i Fundacja WWF France wspólnie prowadzą badania na Porto Santo w celu analizy korzyści z ekosystemu samochodów elektrycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wykazały one już m.in., że samochody elektryczne na Porto Santo - mimo że obecny miks energetyczny stanowią w dużym stopniu paliwa kopalniane - generują mniejszy ślad węglowy w porównaniu z samochodami z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi. Różnica wynosi od 11% do 34% dla całego cyklu życia samochodu. Wyniki przeprowadzonych testów dowodzą, że im bardziej rozwijany jest układ energia odnawialna – samochód elektryczny, tym różnica jest większa. w sytuacji maksymalnego rozwoju układu typu 99,5% energii odnawialnej i 100% elektromobilności, cała wyspa mogłaby zbliżyć się do neutralności wę

Nie tylko Porto Santo

Na podobnych zasadach co ekosystem na Porto Santo działa program FlexMob’ile na francuskiej wyspie Belle-Île-en-Mer, którego celem jest wspieranie transformacji energetycznej. Renault wyposażyło wyspę w swoje akumulatory. Baterie pochodzące z samochodów elektrycznych Renault mogą być wykorzystywane do magazynowania nadmiaru energii produkowanej w ciągu dnia przez panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach budynków. Następnie zgromadzona energia służy do zasilania samochodów elektrycznych lub ogrzewania domów wypoczynkowych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym kluczem do ochrony zasobów naturalnych

Pozyskiwanie materiałów do produkcji samochodów Renault odpowiada średnio za 16% śladu węglowego firmy. Dążąc do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, Grupa Renault stale zwiększa udział materiałów z recyklingu wykorzystywanych w procesie produkcji swoich pojazdów. Już teraz 30% materiałów w nowych samochodach Renault pochodzi z recyklingu, a przynajmniej 95% pojazdów marki zostaje przetworzonych i wykorzystanych ponownie na koniec cyklu „życia”. w ten sposób Grupa Renault wprowadza w życie założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jak to działa?

Pętle materiałowe

Grupa Renault odzyskuje materiały z pojazdów wycofanych z użytkowania i wykorzystuje je do produkcji nowych samochodów. Firma wspólnie z dostawcami opracowała m.in. wyjątkową tkaninę wykonaną w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Grupa Renault podpisała przyjętą przez rząd francuski mapę drogową GOZ, która koncentruje się na dążeniu do osiągnięcia 100% recyklingu plastiku we Francji do roku 2025. Obecnie samochody w ponad 85% składają się z metali i plastiku, dlatego kluczowe jest ponowne wykorzystanie tych materiałów zamiast ich utylizacji.

Recykling części

Części mechaniczne pojazdów wycofanych z użytku są regenerowane w fabryce Choisy-le-Roi w celu wykorzystania ich do naprawy innych samochodów. w ten sposób pozyskiwane są np. silniki, skrzynie biegów czy sprężarki turbinowe.

Drugie życie akumulatorów

Gdy akumulator samochodu nie nadaje się już do dalszego użytku w pojeździe, może zyskać drugie życie, służąc do magazynowania energii z odnawialnych źródeł.

Więcej na ten temat

Materiały z recyklingu w nowym Renault Zoe

Części mechaniczne pojazdów wycofanych z użytku są regenerowane w fabryce Choisy-le-Roi w celu wykorzystania ich do Nowe ZOE w wersji ZEN jest pierwszym modelem z tapicerką wykonaną w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Jako surowca do tkaniny pokrywającej siedzenia, ozdobny pas deski rozdzielczej i podstawę środkowej konsoli użyto w szczególności ścinków z produkcji pasów bezpieczeństwa. Technologia pozyskiwania surowca i produkcji w tzw. „krótkiej pętli” pozwala wykorzystać odpady tekstylne powstające przy produkcji samochodów, czyli w bezpośredniej bliskości głównego procesu produkcyjnego. To pierwsze takie rozwiązanie w branży motoryzacyjnej! w skład tkaniny wchodzą również włókna otrzymywane w procesie recyklingu butelek plastikowych PET.

Nowe ZOE zawiera w sumie aż 22,5 kilograma tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Większość tych elementów jest wykorzystywanych jako obudowy i inne niewidoczne elementy ochronne samochodu. w Nowym ZOE tworzywa pochodzące z recyklingu po raz pierwszy wchodzą w skład pokrowców siedzeń (tkanina w wersji ZEN) oraz ozdobnych listew na desce rozdzielczej wykonanych z recyklingowanego polipropylenu. innych samochodów. w ten sposób pozyskiwane są np. silniki, skrzynie biegów czy sprężarki turbinowe.

W jaki sposób fabryki Renault na świecie wykorzystują odpady?

  • Fabryka w Cléon (Francja) zbiera i regeneruje olej z obróbki maszynowej z kilku francuskich fabryk w celu wykorzystania go na własne potrzeby zamiast nowego oleju.
  • Fabryka w Medellin (Kolumbia) już od 2014 r. wewnętrznie poddaje recyklingowi rozpuszczalniki do farb.
  • Fabryka w Kurytybie (Brazylia) w 2016 r. stworzyła wewnętrzny katalog opakowań w dobrym stanie, które można dzięki temu ponownie wykorzystać.
  • Fabryka w Tangerze (Maroko) używa popiołu ze swojego systemu ogrzewania biomasą do produkcji bionawozu wykorzystywanego do ekologicznych upraw.
  • Fabryka w Pusan (Korea Południowa) poddaje recyklingowi szlam powstający w procesie oczyszczania i fosforowania w przemyśle cementowym.

Obecnie Grupa Renault pracuje nad przemianą fabryki we Flins (Francja) w ekosystem gospodarki obiegu zamkniętego.Produkcja przyjazna środowisku

Grupa Renault dąży do tego, by produkcja w jej fabrykach miała możliwie najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Kluczowe jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także maksymalne ograniczenie zrzutu ścieków przemysłowych i zużycia wody.

Wyjątkowa fabryka w Tangerze (Maroko)

Fabryka w Tangerze (Maroko), gdzie od 2012 r. produkowane są samochody marki Dacia, to pierwszy zakład Grupy Renault zaprojektowany z założeniem zerowej emisji CO2 i zerowego zrzutu ścieków przemysłowych. Pozostaje modelowym zakładem w przemyśle motoryzacyjnym.

Jak udało się to osiągnąć?

• Ponad 90% zapotrzebowania pokrywa energia z odnawialnych źródeł, w szczególności ta produkowana w innowacyjnej kotłowni na biomasę. Umożliwia to zmniejszenie emisji CO2 o ponad 100 000 ton rocznie.

• Efektem zwiększonej efektywności energetycznej jest zmniejszenie zużycia energii na wydziale lakierni o 45% (w porównaniu do średniej dla zakładów grupy Renault).

• Odzysk 100% wody ze ścieków poprodukcyjnych dzięki stacji oczyszczania wód poprodukcyjnych pozwala zaoszczędzić około 900 m³ wody dziennie.

• Pełna kontrola zużycia wody technologicznej dzięki optymalizacji szeregu procesów umożliwia zmniejszenie zużycia wody o około 70% w porównaniu do konwencjonalnej fabryki o podobnej zdolności produkcyjnej.

Panele fotowoltaiczne o powierzchni 190 boisk piłkarskich

Panele fotowoltaiczne w zakładach Grupy Renault na świecie pod koniec 2017 r. pokrywały 136 akrów, co odpowiada powierzchni 190 boisk do piłki nożnej. Każdego roku dzięki produkowanej przez nie energii udaje się uniknąć emisji 14 200 ton dwutlenku węgla do atmosfery.

Mniejsze zużycie energii dzięki żarówkom led

Żarówki LED zużywają nawet 80% mniej energii niż tradycyjne i zapewniają światło lepszej jakości. Od 2015 r. w zakładach Renault oświetlenie na masową skalę wymieniane jest na ledowe. Pomaga to ograniczyć zużycie energii o około 65% w porównaniu ze starszą technologią.

Ochrona bioróżnorodności

Gdy powstają nowe zakłady lub rozbudowywane są te już istniejące, Grupa Renault ocenia wpływ swoich przyszłych działań na środowisko i w razie potrzeby wdraża konkretne środki ochrony bioróżnorodności.

Fabryka w Tangerze

Na terenie uruchomionej w 2012 r. fabryki w Tangerze (Maroko) po przebadaniu jej wpływu na środowisko zasadzono ponad 5 000 drzew. Celem było zapobieganie erozji gleby - w związku z odpływem wody deszczowej na terenach niewodoszczelnych - oraz negatywnym konsekwencjom dla bioróżnorodności.

Ochrona lasów w Brazylii

W Brazylii Renault w 2008 r. stworzyło plan zarządzania bioróżnorodnością i ochrony jej w porozumieniu z lokalnymi władzami. Plan dotyczył terenów nabytych na potrzeby zakładów przemysłowych w Kurytybie. 60% całego obszaru o powierzchni 2,5 mln m2 przeznaczono na ochronę lasu pierwotnego. Las ten, w dużej mierze składający się z araukarii, zagrożonego rodzaju drzew iglastych znajdującego się pod ochroną w Brazylii, jest domem dla ponad 170 gatunków zwierząt.Close Bitnami banner
Bitnami